Horský internetový klub : hory.sk | eko.hory.sk | foto.hory.sk
   
hlavná stránka
   
Úvahy a názory
(článkov: 13)
  
horolezectvo, skiap., VHT, MTB, paragliding
(článkov: 1)
  
splavy horských riek, rafting
(článkov: 1)
  
pešia turistika, táborenie
(článkov: 1)
  
dodržiavanie nariadení ochrany prírody
(článkov: 2)
  
zver, rastlinostvo a človek v prírode
(článkov: 0)
  
príspevky zo zahraničia
(článkov: 2)
  
ohrozovanie a poškodzovanie prírody
(článkov: 2)
  
rôzne
(článkov: 0)
  


 
24.10.2002 00:44
Stanovisko k PLUS 7 DNÍ , Peter Kubínyi: "Tatranské svište"
diskusia k tomuto článku (4)
Autor: RNDr. Stanislav Klaučo, predseda HIK, n.o.
Vážená redakcia,

V príspevku "Tatranské svište" od Petra Kubínyiho (Plus 7 dní, č.10/2002, str. 64-68) podáva autor informácie, skúsenosti a názory o ochrane svištov, na základe návštevy jednej svištej kolónie v Žiarskej doline (Západné Tatry), v sprievode dvoch pracovníkov Správy TANAPu (p. RNDr. Jozefa Radúcha a p. Jána Surmu, ktorých vyjadrenia v príspevku uvádza).

Dovoľte vyjadriť stanovisko k uvedenému článku za náš klub, ktorého jedným z hlavných cieľov je získavať a poskytovať informácie o horách pre horolezcov, skialpinistov a vysokohorských turistov. Už tretí rok prevádzkujeme v spolupráci s THS, HS a SHMÚ úspešný horský server www.hory.sk, ktorým sa snažíme prispieť k poznaniu našich vysokohorských oblastí a k bezpečnosti ich návštevníkov. V tomto roku sme vydali prvého slovenského skialpinistického sprievodcu zameraného nielen na popularizáciu tohto športu u nás, ale najmä na zvýšenie bezpečnosti návštevníkov - skialpinistov.

Možno súhlasiť s autorom článku ako aj s jeho protagondistami, že stanovanie turistov, ktoré ich návšteva odhalila je poľutovania hodný čin. A to nielen z hľadiska ochrany prírodného prostredia, ale aj z hľadiska turistickej etiky. Výhovorky turistov, ktoré sú v príspevku uvedené (zlé počasie, ktoré údajne zabránilo turistom zostúpiť do doliny) sú z turistického hľadiska na dané ročné obdobie smiešne a poukazujú buď na turistickú neschopnosť alebo na ich absolútnu drzosť. Na území TANAPu však platí návštevný poriadok, ktorý navrhli a do praxe zaviedli nie turisti, ale ochranári. Prečo sú teda sankcie za takéto do neba volajúce porušenia také nízke? Prečo boli pokutované stany a nie konkrétny jednotlivci? Uvedomujem si pri tom, že pokuty sú len časťou problematiky plánovaného prespávania vo voľnej prírode.

Čo však v príspevku zaráža a s čím nemožno v žiadnom prípade súhlasiť, sú vyjadrenia pracovníkov TANAPu v príspevku p. Petra Kubínyiho, týkajúce sa skialpinizmu:

1. ..."Keď sa zjaví prvá zelená tráva, samica ich postupne prestáva kŕmiť", hovorí. A hneď dodá, že pre svišťa vonkoncom nemusí byť príjemný zážitok vyliezť po zimnom spánku spod snehu. On túži po prvých slnečných lúčoch, ale tie si nedajú ujsť ani skialpinisti, hoci na svahoch od polovice apríla nemajú čo hľadať a ľahko sa stane, že im prefrnknú cez hlavu....

2. ...Ján Surma však len dodá, že skialpinizmus je novodobý tatranský mor.

Oba vyjadrenia sú neodborné, zavádzajúce, vykonštruované z nedostatku akýchkoľvek skúseností so skialpinizmom. Vyjadrenie pána Jána Surmu, ktoré ste v citovanom článku uverejnili vo Vašom týždenníku možno však považovať za vedomé poškodzovanie dobrého mena všetkých skialpinistov a za ich neopodstatnené osočovanie.

Tvrdenie o "prefrnkávaní cez hlavy svišťov" lyžami skialpinistov sú nezmyselné z viacerých dôvodov:

1. Svište sídlia na otvorených, prevážne suchých, málo resp. stredne strmých, otvorených svahoch s expozíciou obyčajne od juhovýchodu po juhozápad (ostatne aj navštívená lokalita je presne takáto). V čase, keď svišť vychádza za potravou - zelenou trávou, na týchto svahoch už nie je prakticky žiaden sneh, ak áno, ide o nesúvislú snehovú pokrývku nevhodnú na lyžovanie. Ak spomínaní pracovníci TANAPu niekde zdokumentovali, ako sa spod súvislej snehovej pokrývky vyhrabáva svišť z nory, aby potom behal po snehovom poli a hľadal čerstvú trávu, nech prinesú o tomto neobvyklom správaní primeraný dokumentačný materiál pre odborné zoologické posúdenie. Podobne, ak sa stretli s prípadom, kedy skialpinista poranil svojimi lyžami pri jazde svišťa na hlave, či inej časti tela, nech predložia jasný dôkazový materiál.

2. Uprostred jarného obdobia, kedy vychádzajú svište za svojou prvou potravou (2. polovica apríla až máj), sa súvislé snehové polohy vhodné na lyžovanie vyskytujú už len v strmých muldách a žľaboch, spravidla s východnou až severnou, resp. severozápadnou expozíciu. Tieto miesta však, svojou uzavretosťou a zvýšenou pôdnou vlhkosťou počas vegetačného obdobia vonkoncom nepredstavujú typický sviští biotop.

3. Ak by sa aj nejakou náhodou vyskytla pri lyžovaní pred skialpinistom svištia nora, bude pri postupne sa roztápajúcej snehovej pokrývke z diaľky viditeľná či už ako vytopený priestor, prieliačený povrch alebo stmavnutý snehový povrch. Ak uvážime, že ani jeden skialpinista nelyžuje s cieľom poškodiť si výstroj (zlomiť si lyže) alebo si privodiť úraz, je isté že sa tejto prekážke zďaleka vyhne. Vzhľadom na menej strmý terén, to dokáže aj úplný začiatočník.

4. Doposiaľ nieje známi jediný podložený prípad stretu lyžujúceho skialpinistu so svišťom vyliezajúcim z nory.

Vyššie uvedené argumenty vyvracajú výroky citované vo Vami opublikovanom príspevku.

Spájanie nezodpovedného konania turistov a skialpinizmu vo Vašom článku možno preto vnímať ako priamy útok na skialpinizmus a cieľavedomú prípravu verejnej mienky pre obmedzovanie tohto krásneho, dnes už v celom svete populárneho a uznávaného športu zo strany štátnej ochrany prírody -TANAPu.

Dovoľujem si Vás za náš klub a iste aj za stovky neoprávnene osočených skialpinistov - návštevníkov našej stránky, požiadať o možnosť uviesť veci na pravú mieru. Za náš klub môžem prisľúbiť všestrannú pomoc a spoluprácu pri overovaní reálnych argumentov o ohrození svišťov skialpinistami. Vzhľadom na skutočnosť, že nositeľmi vyššie citovaných tvrdení a myšlienok sú pracovníci TANAPu (aspoň tak ich autor prezentoval vo Vami uverejnenom príspevku), bolo by veľmi žiadúce keby sa k hanlivému výroku o "skialpinistickom more" vyjadrila samotná Správa TANAPu vo Vašom časopise.

Nateraz možno len dúfať, že výrok o "skialpinistickom more" nie je oficiálnym stanoviskom Správy TANAPu k výkonu tohto športu na území Vysokých a Západných Tatier.

Redakcii PLUS 7 DNÍ doručené dňa 16.10.2002


 
nové články
ORANGE reklama v TV

pozdrav z Pyreneji

Nedisciplinovany turisti na Skalnatom plese


najviac diskutované
Hory a ľudia (5)

Stanovisko k PLUS 7 DNÍ , Peter Kubínyi: "Tatranské svište" (4)

Reakcia na vsetky doterajsie prispevky na hory.sk a eko.hory.sk (3)


pridaj článok
Tu nám môžete zaslať Váš článok.© 2021 HIK o.z.. Všetky práva vyhradené.